inUseful: Svar på frågor om den sociala webben för företag

Det här inlägget publicerades ursprungligen på inuse.se.

Vad är sociala medier, hur ser framtiden ut för den och vem ska jobba med den i företaget? Det var frågorna i dagens panel på Internetworlds konferens Webbdagarna i Malmö.

Jag deltog för inUse räkning och tänkte dela med mig av mina anteckningar.

Är begreppet ”sociala medier” överutnyttjat? Vad kommer vi att prata om om 5 år?

Ja, begreppet är överutnyttjat, men det är dessutom felaktigt och framför allt ohistoriskt. Webben har alltid varit social. Begreppet sociala medier tolkas alldeles för lätt som att det är något fristående från resten av webben. Något man kan gå in och ut ur. Något man kan bevaka utifrån. Jag pratar hellre om den sociala webben. Webben – och andra digitala ekosystem – är sociala i grunden och kommer fortsätta vara det om fem år och om femtio år.

För många företag är de sociala medierna en bra marknadsföringskanal: finns det något fel i det?

Det beror ju helt och hållet på hur du agerar. Beter du dig som att det är en envägskanal och bara spammar ut din reklam utan att delta i någon form av samtal är det ganska poänglöst. Det intressanta sker när du väljer att låta det sociala fokuset ta över din traditionella marknadsföring. Digital storytelling och kunskapsmarknadsföring till exempel är något jag tror att vi kommer se allt mer av de närmaste åren baserat på insikten att man som företag tjänar på det.

Vilka branscher kan vi lära av? Och vilka branscher har helt missat tåget?

Jag vet inte om man i första hand ska prata om branscher som lyckats eller misslyckats, däremot tycker jag att det är intressant att mindre och yngre företag lyckas bättre än storföretag. Entreprenörer lyckas ofta bättre än organisationer bestående av avdelningar med massor av anställda.

  • De säljer sig själva.
  • De brinner för sin produkt.
  • De hindras inte av ovanifrån beslutade riktlinjer.

Kanske fler företag behöver intraprenörer. Intraprenörer som i så fall behöver ett tillåtande utrymme att röra sig på.

I dag pratar många om Facebook och Twitter. Kommer dessa verktyg att vara lika centrala om fem år? Om två år?

Det enda vi vet säkert är att vi inte vet säkert.

Men oavsett vad som är störst om två eller fem år måste vi tänka på två saker:

  1. Det är inte alltid den största tjänsten som nödvändigtvis är den mest relevanta för ditt företag.
  2. Om vi är aktiva i de centrala nätverken i dag kommer vi stå betydligt bättre rustade när nästa heta nätverk dyker upp.

Om man vill ha hjälp med att förstå de sociala medierna – vem ska man fråga? Reklambyrån? Webbyrån? PR-byrån? Någon annan?

Jag tror det är bättre att i stället börja internt. Finns det evangelister i företaget som deltar på Twitter eller andra forum redan i dag – under radarn så att säga. Lyssna på dem och sanktionera deras arbete. Nästa steg är att gå och prata med någon expert och göra en mer genomarbetade analys och plan med tydliga mål. Men utgå från evangelisterna som redan finns i företaget. Det är svårt att hitta en mer autentisk röst än så.

Vilka funktioner på företaget bör hålla i dialogen med omvärlden? Finns det någon lämpligare än någon annan?

Det beror från bolag till bolag. I vissa fall så är det evangelister, i andra är det kundtjänst, i andra är det ämnesexperter av olika slag.

Hur ser framtiden ut? Kommer positionering att bli en del av den sociala webben? Kommer våra bilder att bli mer ”sociala”? Vad är era spaningar?

Det fysiska är det nya digitala. Fysiska produkter kommer kopplas upp mot digitala ekosystem. Vi har redan vågar som twittrar ägarnas vikt och motorcyklar som berättar hur fort de körs. Tänk er möbler med minne – som kan berätta var de stått och vilka som använt dem. De här egenskaperna ger produkterna ett högre värde och en längre livslängd. 


Publicerat

i

av