Ny forskning: Cyklister och gående behöver separerade vägar

Cyklister i Amssterdam. Foto: Noralí Nayla

En forskningsstudie i Finland visar att situationer som nästan blir olyckor mellan cyklister och gående är mycket vanligare än faktiska olyckor men att de skapar en stark känsla av otrygghet. I en artikel på Nordic, en webbpublikation om transportforskning i Norden, framgår att gående upplever cyklisters höga hastighet som orsaken till många av de farliga… Continue reading Ny forskning: Cyklister och gående behöver separerade vägar