Cyklister i Amssterdam. Foto: Noralí Nayla

Ny forskning: Cyklister och gående behöver separerade vägar

En forskningsstudie i Finland visar att situationer som nästan blir olyckor mellan cyklister och gående är mycket vanligare än faktiska olyckor men att de skapar en stark känsla av otrygghet.

I en artikel på Nordic, en webbpublikation om transportforskning i Norden, framgår att gående upplever cyklisters höga hastighet som orsaken till många av de farliga situationerna medan cyklisterna anser att det är de gåendes oberäkneliga beteende som orsakar händelserna.

Forskarna menar att antalet farliga situationer och olyckor skulle minskas om gående och cyklister fick tydligt separerade ytor att röra sig på och om städerna skapade enklare och tydligare vägar att röra sig på.

Studien bestod av en webbenkät där 1 046 personer som går och/eller cyklar regelbundet och bor i städer med fler än 100 000 invånare svarade på frågorna.


Publicerat

i

av