Så ska Newcastle väckas till liv efter karantänen

Grey Street som staden föreställer sig den efter omgörningen.

Det finns många olika sätt som städer förändras efter karantänen. Den brittiska staden Newcastle upon Tyne har presenterat en mer detaljerad än många andra som också ser hur förändringarna kan bli permanenta. Bland detaljerna i planen finns bland annat införandet av enkelriktade gångvägar. Något som skulle behöva införas i Stockholm. Framför allt många broar är… Continue reading Så ska Newcastle väckas till liv efter karantänen

Fler städer öppnar gatorna

Nu tar folklivet över fler gator. Bilden tagen innan coronakrisen. Foto: Patrick Robert Doyle

För att kunna öppna städer säkert efter karantänen är det allt fler som stoppar bilarna och flyttar ut restaurangerna. För en vecka sedan ungefär skrev jag ett blogginlägg där jag listade hur olika städer skulle förändras av karantänen. Nu har ännu fler städer fattat beslut om att öppna sina gator för fler än bara bilar.… Continue reading Fler städer öppnar gatorna

Så förändras städerna av viruset

Så här planeras Corso Buenos Aires i Milano se ut före och efter omgörningen.

Efter hand som många länder lyckas platta till kurvan skyndar sig städer att öppna upp igen efter karantänen – men med olika säkerhetsåtgärder på plats för att undvika en andra topp på kurvan. Det är framför allt två insatser som återkommer i många av de här städerna. Dels att skapa mer utrymme för alla cyklister… Continue reading Så förändras städerna av viruset