Levacar – framtidens bil blev ett tåg blev ingenting

Fords Levacar-prototyp.

Fords Levacar skulle revolutionera hur vi tar oss fram. Bilen hade en potential att färdas fram i upp till 900 kilometer i timmen. Ändå blev det bara en prototyp. Det som Ford, och flera andra biltillverkare, experimenterade under 1950- och början av 1960-talet var mindre och större svävare. Luft pressades ut under farkosten och fick… Continue reading Levacar – framtidens bil blev ett tåg blev ingenting