Grafik: Edmonton

Edmonton avskaffar parkeringsnormen

På tisdagkvällen beslutade Edmontons kommunfullmäktige att som första större stad i Kanada avskaffa parkeringsnormen. De nya reglerna införs den 2 juli. Det uppger kanadensiska CBC.

I alla nya projekt finns det inte längre några beslutade minsta antal parkeringsplatser som staden kräver att fastighetsägaren ska tillhandahålla, utan det är något som de kan bestämma själva.

Staden listar ett antal olika skäl för att införa de nya reglerna:

  • Ekonomi för byggherrarna, och i förlängningen de boende. Kostnaden för att bygga varje parkeringsplats är i dag mellan 7 000 och 60 000 dollar, motsvarande 65 000 och 559 000 kronor, enligt staden.
  • En trevligare stad för alla. I dag har Edmonton 50 procent fler parkeringsplatser än staden behöver. Varje parkeringsplats innebär en glesare stad som är mindre attraktiv för gående.
  • En miljövänligare stad. Färre parkeringsplatser innebär färre farliga utsläpp.

Edmonton har fortfarande regler som begränsar det maximala antalet parkeringsplatser i varje nytt byggprojekt och det finns fortfarande ett krav på hur många tillgängliga parkeringsplatser det ska finnas. Staden höjer samtidigt kravet på antalet parkeringsplatser för cyklar.

2015 avskaffade Stockholms stad parkeringsnormen. Tidigare hade alla fastighetsägare tvingats bygga en parkeringsplats för varje lägenhet i ett nytt bostadsområde, trots att färre än varannan stockholmare som bor innanför tullarna ägde en egen bil.

Numera beräknas antalet parkeringsplatser efter ett antal olika faktorer för varje nytt projekt, som hur mycket kollektivtrafik det finns i området och om projektet erbjuder olika mobilitetslösningar, som bilpool eller gemensamma lastcyklar. Flexibla p-tal kallas det.

I dag har flera svenska kommuner infört flexibla p-tal.

2017 blev Buffalo utanför New York den första större staden i USA att avskaffa parkeringsnormen.

Där krävde staden att alla nya byggprojekt skulle ta med alternativa transportmedel i sin parkeringsanalys.

– Parkeringsnormen förhindrade bevarande av flera underbara byggnader som bara lämnades att förfalla eller till och med revs. Om någon ville göra om en gammal byggnad till restaurang, som har ett högt parkeringsbehov, var det enda sättet att riva en av byggnaderna för att tillhandahålla parkering, sade professorn i stadsplanering Donald Shoup till Bloomberg i samband med beslutet.


Publicerat

i

av