inUseful: 91 000 svenskar på Twitter får stort genomslag

Det här inlägget publicerades ursprungligen på inuse.se.

Twitter är i dag bra för opinionsbildande arbete, mindre bra för att erbjuda kundtjänstservice. Det var en av slutsatserna i Hampus Brynolfs folkräkning på Twitter som han gjorde åt Intellecta Corporate. Det generella rådet till företag blir alltså att använda tjänsten för att påverka bilden av företaget och dess tjänster.

Genomslaget för det som sägs på Twitter är jämförelsevis mycket stort i förhållande till Facebook. Det finns en större hävstångseffekt i Twitter. Detta beror bland annat på att en stor andel av de aktiva twittrarna själva är opinionsbildare; bland annat journalister och politiker.

Jag undrar om inte det också beror på att det är just ett mindre forum och dels att det finns fler inbyggda funktioner för viral spridning av budskap. Samtidigt har Twitter och andra öppna sociala nätverk en automatisk hög ranking i Google och andra sökmotorer vilket gör det till ett intressant verktyg för marknadsförare och opinionsbildare.

Men märk väl att detta inte var en mätning av räckvidden för mediet, enbart en mätning av aktiviteten.

Detta kan vara bra att hålla i huvudet när vi betänker siffrorna som Hampus Brynolf presenterade.

  • Det finns i dag ungefär 11 000 aktiva twittrare som skriver på svenska som skriver minst en tweet om dagen.
  • Antalet svenskar som kan anses befinna sig på Twitter är cirka 36 000. Det är twittrare som har skrivit minst ett inlägg den senaste månaden.
  • Sammanlagt finns det ungefär 91 000 svenskar registrerade på tjänsten.
  • På Facebook loggar varje dag ungefär 3 miljoner svenskar in varje dag. Det forumet är bättre än Twitter som kundtjänstkanal för företag.

Om twitter ska växa tror Hampus Brynolf att det behövs fler kluster av människor som är intresserade av annat än teknik och politik.

Det är en förhållandevis liten grupp som står för majoriteten av aktiviteten.

  • 6 procent av svenskarna står för ungefär 68 procent av aktiviteten.
  • Samtidigt är det hela 70 procent som står för bara 6 procent av aktiviten.
  • Den största gruppen (cirka 20 000) twitteranvändare följer och följs av färre än 10 personer.
  • De flesta följer lika många som de följs av.

När fick Twitter sitt stora genombrott? I januari 2009. Det berodde inte enbart på media eftersom de börjar skriva som mest först efter det. I maj 2010 var antalet som slutade skriva fler än de som nyregistrerade sig. Genomslaget i media fortsätter däremot öka samtidigt som antalet som slutar twittra ökar.

@henrikelmer var den första svensken att hoppa av från Twitter i november 2006.

Den som har skrivit flest inlägg av de som inte följs av någon har skrivit fyrahundra inlägg.

Majoriteten av de som bara har skrivit ett enda inlägg har skrivit ”Testar Twitter”, vilket tyder på att det är en hög tröskel för att komma igång på tjänsten. Det är svårt att hitta relevanta svenska diskussioner och följare. 36 procent av de räknade har bara skrivit 0–10 inlägg.

Det var enbart personer som skrev något inlägg på svenska som räknades. Mätningen gjordes genom att Hampus Brynolf lade in sitt eget konto tillsammans med några andra svenskars i systemet. Systemet kollade sedan på varje användare och konstaterade huruvida de skrev på svenska eller inte. Om användaren skrev på svenska hämtade systemet in alla konton som följdes och följde användaren. Därefter upprepades proceduren. Ungefär en miljon konton klassificerades på det här sättet.

För gränsfallen tog Hampus Brynolf hjälp av mig och andra som manuellt gick igenom konton och godkände eller flaggade dem. Varje konto kontrollerades minst två gånger i den crowdsourcade metoden.

Felkällorna i undersökningen är dels slutna konton, dels kluster av användare som inte följer någon utanför den egna gruppen.

Data samlades in i december 2010 och analysen gjordes januari 2011.

Läs hela rapporten i pdf-format.


Publicerat

i

av

Etiketter: