Ingrepp mot abort

Nu ska republikanska politiker tvinga kvinnor som vill genomföra en abort inför rätta. Ett nytt lagförslag kan ge läkare upp till fem års fängelse om de hjälper en kvinna med en abort utan att en domstol har gett sin tillåtelse.

Republikanen Bobby Franklin i Georgia kallar aborter för avrättningar. Han menar att fostrens konstitutionella rättigheter kränks av det nuvarande systemet. Därför vill han tvinga kvinnor inför en jury som bestämmer vems rättigheter väger tyngst.

Trettio år efter att aborter blev lagliga i USA försöker konservativa fortfarande föra landet bakåt i tiden. Kanske läge för FN att gripa in för att skydda de amerikanska kvinnornas mänskliga rättigheter?

Artikeln publicerades ursprungligen i Expressen. 2002-12-12.