Vad kommer hända efter karantänen?

Cyklist på Hornsgatan i mars 2020. Foto: Pelle Sten

Coronakrisen har förändrat hela samhället. Och även när den värsta krisen är över och vi kan komma ut efter karantänen på riktigt kommer världen ändras i stort och smått. Det finns många andra [Vox] [Inverse] [The Atlantic] som är mycket bättre på att spekulera i vad som kommer att ske i framtiden. Och som jag… Continue reading Vad kommer hända efter karantänen?

Om att spå framtiden – ”En anmärkningsvärd omfattning misslyckanden”

Elledningar i Tokyo 2018. Foto: Pelle Sten

1974 tog den kanadensiska professorn Vaclav Smil fram ett framtidsscenario om i första hand energimarknaden för tidningen The Futurist tillsammans med 40 andra experter. Hur gick det? 1980 skulle vi få fram naturgas, olja och jordvärme med hjälp av atombomber. Knappast.1980 skulle utflyttningen från storstäderna ske när skatten höjdes i städerna men sänktes på landet.… Continue reading Om att spå framtiden – ”En anmärkningsvärd omfattning misslyckanden”

Så gick det för Stockholm i framtiden år 2020

En kvinna på en elsparkcykel i Gamla Stan i april 2020. Foto: Pelle Sten

1986 presenterade Stockholms regionplankontor rapporten ”Skiss-85”. Förutom att vara en otroligt blodfattig titel var det en rapport över hur Stockholms län skulle utvecklas fram till 2020. Hur rätt fick de? Bland spådomarna i rapporten fanns: Kunskapshantering (utbildning, forskning, kultur, massmedia) blir en allt mer dominerande sysselsättning, samtidigt som sysselsättningen inom industrin minskar.Storstockholm kommer ha 2… Continue reading Så gick det för Stockholm i framtiden år 2020