Så gick det för Stockholm i framtiden år 2020

En kvinna på en elsparkcykel i Gamla Stan i april 2020. Foto: Pelle Sten

1986 presenterade Stockholms regionplankontor rapporten ”Skiss-85”. Förutom att vara en otroligt blodfattig titel var det en rapport över hur Stockholms län skulle utvecklas fram till 2020. Hur rätt fick de? Bland spådomarna i rapporten fanns: Kunskapshantering (utbildning, forskning, kultur, massmedia) blir en allt mer dominerande sysselsättning, samtidigt som sysselsättningen inom industrin minskar. Storstockholm kommer ha… Continue reading Så gick det för Stockholm i framtiden år 2020