Månad: september 2011

  • inUseful: Data och produktutveckling på Webbdagarna

    Det här inlägget publicerades ursprungligen på inuse.se. Förra veckan hölls Webbdagarna i Göteborg. En tydlig trend som återkom i flera presentationer var vad det går att gör med den data som det går att få fram ur både digitala och fysiska produkter. Data som det går att använda för att skapa ett hållbart ekosystem runt […]