Månad: februari 2011

  • inUseful: 91 000 svenskar på Twitter får stort genomslag

    Det här inlägget publicerades ursprungligen på inuse.se. Twitter är i dag bra för opinionsbildande arbete, mindre bra för att erbjuda kundtjänstservice. Det var en av slutsatserna i Hampus Brynolfs folkräkning på Twitter som han gjorde åt Intellecta Corporate. Det generella rådet till företag blir alltså att använda tjänsten för att påverka bilden av företaget och dess tjänster. Genomslaget för […]