Webben börjar, till slut, realisera sin potential

När jag började använda webben för ett tiotal år sedan förekom det många profeter som förutspådde hur nätet skulle revolutionera världen, göra den demokratisk. Nätet skulle vara den nya plattform där alla kunde publicera sig och där all information var fritt tillgänglig. Det gick ju sådär bra kan man väl säga. Html är html och det är inte alla som kan programmera egna databaser. Men jag måste säga att jag börjar se framför allt två företeelser som faktiskt börjar likna det som profeterna såg.

Bloggosfären inklusive podradiosändarna är faktiskt något som kan innebära att alla enkelt kan publicera vad de vill och nå en masspublik. En masspublik som dessutom enkelt kan delta i ett samtal.

Sedan förefaller det som att wiki-rörelsen, med Wikipedia i spetsen, har inlett en långsam med tydlig väg mot att tillhandahålla fri information. Förutom wikipedia och wikinews (som väl ärligt talat inte riktigt verkar ha kommit igång ordentligt) finns det flera andra intressanta projekt på gång som Jimbo Wales berättar om här i ett antal blogginlägg. (Bara två projekt är presenterad i skrivande stund.)