Månad: november 2002

  • På stället Mars

    Konsttidningen Mars har kommit med sitt första tryckta nummer. Tidningens kompakta format ger utrymme för många korta texter om ämnen som Documenta 11, kulturhus och cyborger. För att vara en tidning med korta texter är det förvånansvärt mycket diffusa ordharanger. Det är mer diskussioner kring var samtal förs än vad de innehåller. Själv fastnar jag […]